logo Betplast
rzetelnafirma 

PET - politereftalan etylenu

granulki biale 600-600

Otrzymywanie
Otrzymywany poprzez: 1) polikondensację kwasu tereftalowego i glikolu etylenowego, 2) polikondensację kwasu tereftalowego i tlenku etylenu, 3) alkoholizę tereftalanu dimetylu i glikolu etylenowego a następnie polikondensację tereftalanu bis (2-hydroksyetylu)


Właściwości
Tworzywo krystaliczne (istnieją również typy amorficzne). Gęstość 1.37 g/cm3. Duża odporność na pełzanie, większa od PA oraz POM sztywność. Mały współczynnik tarcia. Odporny na oleje, tłuszcze oraz większość rozpuszczalników. Nieodporny na działanie silnych kwasów i zasad. Nie zalecany do pracy w środowisku wody lub pary wodnej (możliwość hydrolizy). Możliwość sterylizacji w atmosferze tlenku etylenu lub poprzez napromieniowanie. Większa, w porównaniu z PBT, sztywność i wytrzymałość. Wyższa, w porównaniu z PBT, temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT)

Szeroki zakres temperatur użytkowania (-60 do 130°C)

 

Skurcz przetwórczy

*0,2 - 3,0%


Zastosowanie

Elementy wyposażenia kuchni,sprzęt kuchenny, opakowania kosmetyków, elementy cewek, gniazda, złącza, przekaźniki,
klisze fotograficzne, taśmy magnetyczne

 

Przetwórstwo
Zalecany Czas Suszenia: 2-6 h
Zalecana Temperatura Suszenia: 110-120 °C
Dopuszczalna Zawartość Wilgoci Przy Przetwórstwie: < 0,01 %
Temperatura Przetwórstwa: 260-300 °C
Temperatura Formy: 20-160 °C (w zależności od charakteru wypraski, pożądanej struktury, stopnia krystaliczności, przezroczystości)

 

Tworzywo dostępne w wersji modyfikowanej

 

źródło: tworzywa.pl